JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ช่างไฟฟ้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โนเบิล เพลซ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . พนักงานตัดหญ้าสนามกอล์ฟรับสมัครด่วน !
1.งานสปิงเกอร์สนามกอล์ฟ 2.งานตัดหญ้า 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โนเบิล เพลซ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
1.รับเอกสารจากจัดซื้อ และบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ 2.คัดแยกใบกำกับภาษี สำเนาเอกสาร ที่ได้รับจากบริษัท เพื่อนำยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ก...

บริษัท โนเบิล เพลซ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ