JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา / ช่างยนต์ / ตัดหญ้า /แคชเชียร์รับสมัครด่วน !
1.งานจัดซื้อและจัดหา 2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โนเบิล เพลซ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
23 มี.ค. 62

บริษัท โนเบิล เพลซ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
23 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด/Booking/แคชเชียร์/ธุรการPart time รับสมัครด่วน !
- งานจัดซื้อและจัดหา - ช่างยนต์ - งานตัดหญ้า - งานธุรการ Part time รายวันเสาร์ , อาฑิตย์ นักศึกษาหรือคนทำงานหยุดเสาร์-อาฑิตย์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โนเบิล เพลซ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
23 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ