JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบความถูกต้องงานด้านบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 2สอบทานงานยื่นแบบเสียภาษีต่างๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่นำส่ง 3.ติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวตัวเลขทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเ...

บริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-22,000 บาท
12 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ