JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . คนสวน
ดูแลรดน้ำไม้ดอกไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้แขวน ไม้ยืนต้น และสนามหญ้า งานตัดตกแต่งไม้ ตัดหญ้าตามที่กำหนด งานพรวนดิน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย เก็บกวาดขยะ ใบไม้ในสวน ตรวจสอบจัดทำไม้ค้ำยันไม้ป้องกันโค...

บริษัท วูดู คาเฟ่ ธิงค์กิ้ง สเปซ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
1.บันทึกรับ-จ่ายเงินสดย่อย 2.บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ,ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า และ อื่นๆ จัดทำ Cash Flow ของบริษัท 3.ตรวจสอบ Statement เงินเข้า-เงินออก ของบริษัททุกบัญชี ...

บริษัท วูดู คาเฟ่ ธิงค์กิ้ง สเปซ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ