JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
1. ทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสดย่อย บัญชีสินทรัพย์ บัญชีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวท...

บริษัท อินฟินิตี้ แพคเกจจิ้ง แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
20 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท 2. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า และผู้รับจ้างช่วง เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบแล...

บริษัท อินฟินิตี้ แพคเกจจิ้ง แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 ตามประสบการณ์
20 มี.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ