JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business development (Real Estate)
- วางแผน ทบทวน เปรียบเทียบ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน และผลตอบแทนในการลงทุน ให้สอดคล้องกับ Business Plan - ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด - วิเคราะห์งบ...

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
14 มิ.ย. 62
2 . Production Development (Real Estate)
- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนการ ให้สอดคล้องกับ Business Plan หรือ Operation ของโครงการ - รับผิดชอบการจัดจ้าง ผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ Sho...

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
14 มิ.ย. 62
3 . Sale Manager (Polis Condo สุขสวัสดิ์64 )
- บริหารจัดการงานขายและทีมงานขาย รวมทั้งวางแผนงานขายให้สอดคล้อง กับแผนการตลาด แผนโครงการและแผนทางธุรกิจ - ควบคุมติดตาม ดูแล เพื่อให้เกิดยอดขายและยอดจอง - กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินง...

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขายประจำสำนักงานขาย (Polis Condo สุขสวัสดิ์ 64) รับสมัครด่วน !
- ต้อนรับและดูแลลูกค้า อธิบายรายละเอียดโครงการ - เสนอขายและให้ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ แก่ลูกค้า - จัดทำข้อมูล, ติดตามลูกค้าเพื่อทำการโอน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
5 . พนักงานธุรการฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานขายPolis Condo สุขสวัสดิ์64)
- จัดทำใบเสร็จรับเงิน - จัดทำรายงานต่างๆ - จัดเก็บทะเบียนประวัติลูกค้า - งานเอกสารธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานขาย - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (สลับหยุด วันเ...

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 16,000 บาท
14 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ