JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แม่บ้าน
-ดูแลทำความสะอาดในสำนักงาน -จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มให้ผู้บริหาร -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CPSTRAVEL
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000
20 มี.ค. 62
2 . พนักงานรับโทรศัพท์
- รับโทรศัพท์ และต้อนรับผู้มาติดต่อในบริษัท - ช่วยทำงานเอกสาร และติดต่อประสานงาน - ช่วยดูแลบริษัท

CPSTRAVEL
หลายอัตตรา
เงินเดือน 12,000 หรือตามประสบการณ์
20 มี.ค. 62
3 . พนักงานขับรถตู้
ขับรถรับ-ส่งลูกค้าหรือตามงานที่ได้รับมอบหมาย

CPSTRAVEL
หลายอัตตรา
เงินเดือน 15,000
20 มี.ค. 62
4 . Graphic Design
-ประสานงานกับทีมช่างภาพและแอดมินเพจ -ออกแบบสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ -ออกแบบจัดทำ Art Work ตามที่กำหนด -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

CPSTRAVEL
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
20 มี.ค. 62
5 . Guide (มัคคุเทศก์)
- ดูแลลูกค้าที่ออกทัวร์ให้เกิดความประทับใจที่สุด - ประสานงานขายกับลูกค้าและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ - จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

CPSTRAVEL
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
20 มี.ค. 62
6 . Marketing officer
- วางแผนการตลาด และกลยุทธ์การตลาด - ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด สภาวะคู่แข่งขัน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญช...

CPSTRAVEL
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
7 . พนักงานขาย
- ประสานงานขายกับลูกค้าและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์

CPSTRAVEL
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
20 มี.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีรับ – จ่ายของบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ด้านงานขาย เช่น เอกสารคำสั่งซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี - จัดทำ ภงด.ฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CPSTRAVEL
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
20 มี.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ