JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานรับโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ และต้อนรับผู้มาติดต่อในบริษัท - ช่วยทำงานเอกสาร และติดต่อประสานงาน - ช่วยดูแลบริษัท

CPS TRAVEL CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 หรือตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
2 . พนักงานขับรถตู้ (รถตู้เสริมวิ่งร่วม)รับสมัครด่วน !
ขับรถรับ-ส่งลูกค้าหรือตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ผู้สมัครต้องมีรถตู้เป็นของตัวเอง)

CPS TRAVEL CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
3 . Marketing officerรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาด และกลยุทธ์การตลาด - ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด สภาวะคู่แข่งขัน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญช...

CPS TRAVEL CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
4 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานขายกับลูกค้าและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์

CPS TRAVEL CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
24 พ.ค. 62
5 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีรับ – จ่ายของบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ด้านงานขาย เช่น เอกสารคำสั่งซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี - จัดทำ ภงด.ฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CPS TRAVEL CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
24 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ