JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมติดตามดูแลรักษาเครื่องจักรและชิ้นส่วนของเครื่องจักร ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมให้อยู่ในสถานะที่ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานการควบคุมเครื่องจักร 2. ตรวจเช็คและเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการ...

บริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
2 . จนท.ฝ่ายบุคคล -ธุรการรับสมัครด่วน !
1.เอกสารชาวต่างชาติ เช่น Visa ,Work Permit ,90 day, MOU 2.จัดทำเอกสารอบรม training ให้ได้ตามแผนที่กำหนด รวมถึงการจัดทำเอกสารส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 3.ดูแลเรื่องเกี่ยวกับ การสรรหา อบรมพนักงานเข้าใ...

บริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 พ.ค. 62
3 . ผู้ช่วยคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนและบริหารการจัดการการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบ,Spare partsและสินค้าสำเร็จรูป 2. วางแผนการรับเข้าและจ่ายออกวัตถุดิบ, Spare parts และสินค้าสำเร็จรูป 3. ตรวจสอบและควบคุมการบันทึกข้อมูลในร...

บริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
4 . จป.วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ด่วนๆ) รับสมัครด่วน !
ดูแลงานระบบด้านความปลอดภัยทั้งระบบ รวมถึงระบบสิ่งแวดล้อมในโรงงาน

บริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
5 . QMR/QAรับสมัครด่วน !
1.กำหนดกระบวนการในการบริหารคุณภาพ นำไปใช้ปฏิบัติ และธำรงรักษาไว้ 2.วางแผนบริหารระบบคุณภาพ รายงานการดำเนินงานของระบบคุณภาพต่อผู้ บริหารสูงสุด 3.รับผิดชอบในการสั่งการ พร้อมกับสื่อสารออกไปให้เป็นที...

บริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ