JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนอัตรากำลัง 2.รับสมัครพนักงาน สัมพาษณ์งานเบื้องต้น 3.ปฐมนิเทสน์ อบรม พัฒนาศักยภาพพนักงาน 4.ติดต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับงานบุคคล 5.จัดเตรียมสถานที่/ต้อนรับ ผู้มาเยี่ยมชมกิจการ ดูเเลงานแม่...

บริษัท โกลเด้น กูซ กรุ๊ป จำกัด
10 ตำแหน่ง
16 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานภาษาจีนรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ประสานงานกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โรงแรม Sale - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โกลเด้น กูซ กรุ๊ป จำกัด
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000
16 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ