เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 2.จำแนกต้นทุนการผลิต 3.กำหนดประเภท/รายละเอียด 4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

บริษัท พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 ต.ค. 61
2 . จนท.ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของกฏหมาย ความปลอดภัย ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชี...

บริษัท พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 ต.ค. 61
3 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครน รถโฟร์คลิฟท์ - มึความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าโรงงาน - งานช่างทั่วไป

บริษัท พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 ต.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่สโตร์วัตถุดิบ
- ตรวจเช็ค รับและจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง วัตถุดิบ และงานจ้างทำ - เขียนใบขอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง - ตรวจนับสต๊อก - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 ต.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
- ตรวจวัดขนาดงานหล่อ งานกลึง - ตรวจงานประกอบ ทดสอบแรงดันน้ำ - ตรวจวัดความหนาสี - ตรวจวัดแบบไม้ แบบทราย - ตรวจรับวัตถุดิบ

บริษัท พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 ต.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ