JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Foreman
- ดูแล บริหาร ควบคุมงานติดตั้ง โดยประสานงานกับหน้างานและทีมช่างติดตั้ง เพื่อให้งานติดตั้งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด - วางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ - สาม...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
18 ก.ค. 62
2 . Project and Operation Manager
• รับทราบเป้าหมาย Target ส่วนงานติดตั้งของทางบริษัทฯ และดำเนินงาน ควบคุมงานให้เป็นไปเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของทางบริษัทฯ • ควบคุมงานติดตั้งโครงการของทางบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานมากที่สุด • ควบคุมคุณ...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
3 . Project Sales Executive (วัสดุไม้สังเคราะห์ WPC)
- ติดต่อนำเสนอและขายสินค้าให้กับงานโครงการ (ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์) โดยติดต่อกับกลุ่มเจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ และ ผู้รับเหมา ในส่วนของวัสดุไม้สังเคราะห์ WPC - รับผิดชอบยอดขายและหน้าที่ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ
18 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ