เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Excecutive Secretary for CEO / Admin of Organization
1. เขียนจดหมายตอบโต้ พิมพ์งานเอกสารตามคำสั่งของหัวหน้า บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานและจัดเก็บ 2. เตรียมการเดินทางไปร่วมประชุม สัมนาต่างๆ และทำบันทึกการเดินทาง สั่ง จองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม รับ-ส่ง ล...

บริษัท โซเน็กซ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000 - 40,000
18 ธ.ค. 61
2 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำภาษีรายเดือน รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย สรุป ภงด. 1, 3, 53, ภพ.30 และยื่นภาษี 2. จัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรม Express 3. ปิดงบการเงิน และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 4. งานประกันสังคม และงานบัญชีอ...

บริษัท โซเน็กซ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000-30,000
18 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ