เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์
- ช่วยเหลือสัตวแพทย์ในระหว่างการปฏิบัติงาน - จับบังคับสัตว์ - ดูแลสัตว์เลี้ยง,สัตว์ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล - ดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงพยาบาล - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานโรงพยาบ...

บริษัท มานะ เพ็ท 224 จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 15,000+ บาท
18 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ