JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่โลหะวิทยา
1. ทำการวิเคราะห์ทางด้านโลหะวิทยาของอลูมิเนียมบิลเลต เช่น โครงสร้างโลหะวิทยา 2. เตรียมข้อมูลวิชาการ ตลอดจนทำ Presentration ที่เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ฝ่ายขาย 3. จัดทำรายงานสรุปเหตุผลกรณีผลิตภัณฑ์...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ