JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายรถยนต์/มอเตอร์ไซด์ (กรุงเทพฯ)(ตจว./Freelance)
1. ดูแลลูกค้าเก่า รักษาและเพิ่มยอดขายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. หาลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย 3. งานที่เกี่ยวข้องกับการขายอื่นๆ 4. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน, Comission, รายได้อื่น
26 เม.ย. 62
2 . Production Supervisor
- กำกับดูแลงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ(การผลิตขั้นต้น/ส่วนการบรรจุและคลังสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงาน) เช่น กระบวนการผลิต/กระบวนการบรรจุสินค้า อัตรากำลังพล ต้นทุนการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าจ้าง ฯลฯ ...

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
-คิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ -วิจัยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด -แก้ไขปรับปรุงสูตรตัวอย่าง ทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ล...

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
26 เม.ย. 62
4 . Telesales & Call Center
รับ Order การสั่งสินค้าจากทุกช่องทาง ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาดทั้งหมด งานขาย Online/ขายทาง Social Media/ขายทางโทรศัพท์ โทรติดตามลูกค้าและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
26 เม.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนก รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการกำกับดูแลงานและพนักงานภายในแผนกที่รับผิดชอบ - ควบคุมต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าแรง ผลผลิตและของเสียภายในแผนก - งานเอกสารระบบภายในแผนก - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
26 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ