เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานผู้ช่วยขนส่ง
ติดรถส่งสินค้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วยลำเลียงสินค้า ส่งของ ยื่นบิล ฯลฯ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 340 บาท/วัน ไม่รวมค่าเที่ยว รวมรับ 12,000/เดือน
14 ธ.ค. 61
2 . หัวหน้าแผนก/Supervisor
- บริหารจัดการกำกับดูแลงานและพนักงานภายในแผนกที่รับผิดชอบ - ควบคุมต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าแรง ผลผลิตและของเสียภายในแผนก - งานเอกสารระบบภายในแผนก - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ