JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสำนักงาน
- ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล งานจัดซื้อ งานบัญชี งานธุรการ การตลาด และการขาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรี...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
22 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขาย/การตลาด (อสังหาริมทรัพย์)รับสมัครด่วน !
ดูแลด้านการขาย ได้แก่ ให้ข้อมูล แนะนำโปรโมชั่น ทำการตลาด พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดการขาย "สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว" ณ บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด เลขที่ 43/30...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
22 มี.ค. 62
3 . Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 มี.ค. 62
4 . วิศวกรโครงการรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับข...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
22 มี.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ