JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ "สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ณ บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด เลขที่ 43/30 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 (หมู่บ้านพิพรพงษ์1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ"

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
23 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการสำนักงานรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล งานจัดซื้อ งานบัญชี งานธุรการ การตลาด และการขาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรี...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
23 ม.ค. 62
3 . Sale (อสังหาริมทรัพย์)รับสมัครด่วน !
ดูแลด้านการขาย ได้แก่ ให้ข้อมูล แนะนำโปรโมชั่น ทำการตลาด พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดการขาย "สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ณ บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด เลขที่ 43/30 ...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
23 ม.ค. 62
4 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง 2. ควบคุมและดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา "สถานที่ปฏิบั...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
23 ม.ค. 62
5 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ - ประสานงานกับสำนักงานบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย "สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ณ บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด เลขที่ ...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
23 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ