JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์
ตรวจนับจำนวนสินค้า หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง จัดเตรียมสินค้าตามใบขอเบิก หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บสินค้าที่ตรวจสอบแล้ว เก็บเข้าพื้นที่ ที่กำหนด ดูแลการเบิกจ่ายสต๊อก ตรวจนับสินค้าคงคลัง...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
2 . พนักงานฝ่ายบุคคล
รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ "สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ณ บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด เลขที่ 43/30 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 (หมู่บ้านพิพรพงษ์1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ"

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ขาย/Sales (อสังหาริมทรัพย์)รับสมัครด่วน !
ดูแลด้านการขาย ได้แก่ ให้ข้อมูล แนะนำโปรโมชั่น ทำการตลาด พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดการขาย "สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว" ณ บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด เลขที่ 43/30...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
17 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing Officerรับสมัครด่วน !
- วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท - ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด - จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย "สถานที่ปฏิบัติงาน" ถนนเลี...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรโครงการรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับข...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ