JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายเขียนแบบและ 3D
- พนักงานออกแบบบ และเขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย - สร้างแบบ 3D ตามที่ได้ออกแบบไว้

Bake A Wish (บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จำกัด)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
25 มิ.ย. 62
2 . ช่างภาพ
- ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ของร้าน เพื่อออกแบบ artwork เพื่อใช้ในการโฆษณาออกทางสื่อต่างๆ - ออกนอกสถานที่ เพื่อถ่ายภาพสาขาต่างๆของร้าน

Bake A Wish (บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จำกัด)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
25 มิ.ย. 62

Bake A Wish (บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จำกัด)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000 บาท
25 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ