เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT SUPPORT รับสมัครด่วน !
• ดำเนินการติดตั้งเครื่องและโปรแกรมให้กับผู้ใช้งาน โดยแนะนำการใช้งานเบื้องต้น พร้อมทั้งคอยตรวจสอบ,วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานที่ผู้ใช้ประสบปัญหา • ดูแลServer ให้สามารถใช้โปรแกรมต่...

บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
16 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ