JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำโรงงาน
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ เช่น CNC , Wire cut ,เครื่องเจีย ดูระบบไฟในโรงงาน โรงงานผลิต Mold เหล็ก สำหรับปั๊มแผ่น PCB

บริษัท เอเอ พรีซิชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
22 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ