JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนงานสถาปัตย์ (ปฏิบัติงานที่ปลวกแดง จ.ระยอง)
1. ควบคุมงานสถาปัตย์ในการก่อสร้างคอนโด 2. ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างและประสานงานกับผู้รับเหมา 3. ควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค จัดทำเอการรายงานการก่อสร้าง งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
20 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรประเมินราคา / Cost Control
- ดำเนินงานด้านการคิดปริมาณงานก่อสร้าง - ถอดปริมาณวัสดุในส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ สำหรับงานประมูลและงานอื่นๆ - จัดทำเอกสาร ประสานงานกับจัดซื้อ - จัดทำ BOQ Cost Control

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
20 มิ.ย. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
20 มิ.ย. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
20 มิ.ย. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
20 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ