เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Software Support Engineer
-ให้ความช่วยเหลือ, สนับสนุน การทำงานโปรแกรม -วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม และแก้ไขปัญหา -Configuation ระบบ, ออกแบบ และสร้างรา...

บริษัท เอ็ม.ซอฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
12 พ.ย. 61
2 . Character Cartoon Designer
เป็นงานประเภทสัญญาจ้าง รายละเอียดของงาน - ออกแบบ สร้าง ตัวการ์ตูน และ ไอเท็ม ต่างๆ ตามโจทย์ที่กำหนด ด้วยโปรกรมวาดรูป เช่น Photoshop หมายเหตุ: - สามารถเข้าไปดูสไตล์การวาดรูปได้ที่ http://shop.h...

บริษัท เอ็ม.ซอฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
12 พ.ย. 61
3 . PHP Programmer
- Develop, test and implement software programs - Analyze user requirements and convert requirements to design documents - Communicate effectively and professionally in all forms of communication wi...

บริษัท เอ็ม.ซอฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 40,000
12 พ.ย. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ