JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . 3D Graphic Designer
- ออกแบบ และ สร้าง งาน 3D ตามเงือนไขที่ได้รับมา - เนื่องจากทางบริษัทฯ จะพิจารณาในการเรียกผู้สมัครมาสัมภาษณ์จากผลงานเป็นหลัก ฉะนั้นกรุณาแนบไฟล์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้เข้ามาด้วย - ระยะเวลาในการ...

บริษัท เอ็ม.ซอฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
17 เม.ย. 62
2 . Character Cartoon Designer
เป็นงานประเภทสัญญาจ้าง รายละเอียดของงาน - ออกแบบ สร้าง ตัวการ์ตูน และ ไอเท็ม ต่างๆ ตามโจทย์ที่กำหนด ด้วยโปรกรมวาดรูป เช่น Photoshop หมายเหตุ: - สามารถเข้าไปดูสไตล์การวาดรูปได้ที่ http://shop.h...

บริษัท เอ็ม.ซอฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
17 เม.ย. 62
3 . ProgrammerUrgently Required !
- Develop, test and implement software programs - Analyze user requirements and convert requirements to design documents - Communicate effectively and professionally in all forms of communication wi...

บริษัท เอ็ม.ซอฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 40,000
17 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ