เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Character Cartoon Designer
เป็นงานประเภทสัญญาจ้าง รายละเอียดของงาน - ออกแบบ สร้าง ตัวการ์ตูน และ ไอเท็ม ต่างๆ ตามโจทย์ที่กำหนด ด้วยโปรกรมวาดรูป เช่น Photoshop หมายเหตุ: - สามารถเข้าไปดูสไตล์การวาดรูปได้ที่ http://shop.h...

บริษัท เอ็ม.ซอฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
18 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ