เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
1. บันทึกรายรับ-รายจ่ายบัญชีของงานแต่ละโครงการในโปรแกรมบัญชี 2. เตรียมเอกสารใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งโอน เสนออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงาน การเบิก การเปิดใบเสนอราคา ใบอนุมัติสั่งซื้อ กับแ...

บริษัท แฮ็ช - บิลท์ จำกัด ( HATCH-BUILT CO., LTD. )
1 อัตรา
15 พ.ย. 61
2 . วิศวกรสำนักงาน
1. ทำหน้าที่ถอดแบบ ประเมินราคา งานก่อสร้าง 2. จัดทำรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ทำ shop drawing / As built drawing

บริษัท แฮ็ช - บิลท์ จำกัด ( HATCH-BUILT CO., LTD. )
1 อัตรา
15 พ.ย. 61
3 . ช่างเขียนแบบประจำหน่วยงานก่อสร้าง
1. เขียนแบบ งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตย์หรืองานระบบ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม AutoCAD 2. ทำ Shop drawings / As-built drawings

บริษัท แฮ็ช - บิลท์ จำกัด ( HATCH-BUILT CO., LTD. )
15 พ.ย. 61
4 . วิศวกรสนาม
1. วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน และเวลาที่...

บริษัท แฮ็ช - บิลท์ จำกัด ( HATCH-BUILT CO., LTD. )
15 พ.ย. 61
5 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Consultant) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด 3. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานขอ...

บริษัท แฮ็ช - บิลท์ จำกัด ( HATCH-BUILT CO., LTD. )
15 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ