JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin
-ติดตาม CEO -อออกพื้นที่ไปต่างจังหวัด ไปสาขาต่างๆ -แปลเอกสารต่างๆ -ทำงานตามที่ได้รับหมอบหมาย

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท(สามารถต่อรอได้)
20 ส.ค. 62
2 . Account Manager (Chinese speaking)
- ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบบัญชีทั่งหมด - จัดทำและตรวจสอบบัญชีลูกหนี้บริษัท - บริหารควบคุมดูแลบัญชรสาขาทั่งหมด - ติดตามยอดบัญชีต่างๆ - ทำสรุปบัญชีและยอดคงเหลือ - ทำรายรับของสาขา ทุกเขตสาขา - ทำ ...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 35,000-40,000
20 ส.ค. 62
3 . Accounting Officer
-ลงบันทึกรายการค่าใช้จ่าย -ตรวจสอบเอกสารการวางบิล -ตรวจสอบและจัดทำรายการงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสาร ภงด.3, ภงด.53 -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 62
4 . HR Payroll สื่อสารภาษาจีน
• ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำรายงานประจำเดือน เช่น รายงานสรุปชั่วโมง เหตุผลการขอ OT,สรุปการลา...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 20,000-25,000
20 ส.ค. 62
5 . ผู้ช่วย CEO
-ติดตาม CEO -อออกพื้นที่ไปต่างจังหวัด ไปสาขาต่างๆ -แปลเอกสารต่างๆ -ทำงานตามที่ได้รับหมอบหมาย

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 35,000++
20 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าบัญชี (ประจำสาขาอุดมสุข) BTS อุดมสุข
-บัญชีด้าน AP(บัญชีด้านจ่าย), AR(บัญชีด้านรับ) -ลงบันทึกรายการค่าใช้จ่าย -ตรวจสอบและจัดทำรายการงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ทะเบียนทรัพย์สิน -ต้นทุนการดำเนินงาน -จัดทำเอกสาร ภงด.3, ภงด.53 -ดูแลเงิ...

Global Jet Express (Thailand)
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
20 ส.ค. 62
7 . ฝ่ายตรวจสอบเส้นทางและคลังสินค้า(สื่อสารภาษาจีนเท่านั้น)
-รับผิดชอบตรวจสอบเส้นทางการเดินรถและเวลาเดินรถ,ตรวจสอบและติดตามการเซ็นรับพัสดุ -รับผิดชอบการรับ,เรียบเรียง,จัดสรรค์,ช่วยเหลือในการจัดการทรัพยากรการขนส่ง -รับผิดชอบงานเอกสารและรายงานของแผนก -ติดต่อก...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
8 . พนักงานส่งสินค้า (มอเตอร์ไซค์)
-ขนส่งสินค้าไปตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้ -ส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ -รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท(สามารถต่อรอได้)
20 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (สื่อสารภาษาจีน)
- จัดทำแผนการฝึกอบรมภายในและภายนอก แผนฝึกอบรมประจำปีและแผนการพัฒนาพนักงาน - ประสานงาน จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดฝึกอบรม เตรียมสถานที่ ตลอดจนการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม - บันทึกประวัติการฝึกอบรม...

Global Jet Express (Thailand)
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
20 ส.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (สื่อสารภาษาจีน)
- ดูแลสาขา - และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 25,000-30,000
20 ส.ค. 62
11 . พนักงานบัญชี (ประจำสมุทรปราการ)
- จัดการการดำเนินงานประจำวันของฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ERP - ดูและบัญชีด้าน AP / Tax - กระทบยอดบัญชี - กำหนดวิธีการบัญชีนโยบายและหลักการบัญชีที่เหมาะสม รวมถึงปรับปรุงระบบและขั้นตอนการทำงา...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 25,000 บาท
20 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน ฝ่ายขายประจำออฟฟิต (ภาษาจีน)
-ติดต่อประสานภายใน -แปลเอกสารภายใน -จัดหาบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายในแผนก -งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน 6 วัน/อาทิตย์ (สามารถทำเสาร์-อาทิตย์ได้)สามารถทำงานล่วงเวลาได้

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 20,000-25,000
20 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการและผลประโยชน์ (สื่อสารภาษาจีน)
-ดูแลตรวจสอบติดตามงานด้านสวัสดิการในการใช้สิทธิ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศและต่างประเทศ ประกันกลุ่ม ประกันสังคม งานพิธีศพ ฯ ให้ถูกต้อง -ดูแลในเรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆตามที่...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
-รับสินค้าเข้าระบบ จัดเรียงสินค้า กระจายสินค้าตามออเดอร์ -ตรวจเช็คของ เช็คสต๊อก -บันทึกรายงานขนส่งแต่ละวัน -ติดต่อประสานงานกระบวนการจัดส่งพัสดุภายในคลังสินค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างา...

Global Jet Express (Thailand)
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000
20 ส.ค. 62
15 . IT助理 / Software Tester
- ตรวจสอบและรายงานแจ้งปัญหา Website และ Application - มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม - มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานไอทีเบื้องต้น - ติดต่อประสานงานกับทีมพัฒนาโปรแกรม(คนจีน)เพื่อออกแบบระบบให้เป็นไปต...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 25,000-35,000
20 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สื่อภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
-ประสานงานในแผนกต่างๆ -ดูแลเรื่องเอกสารในส่วนงานธุรการ -รับเรื่องแก้ไปปัญหาต่างๆ -รับผิดชอบในส่วนงานธุรการเป็นต้น

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 15,000-18,000
20 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบดูแลเรื่องภาษี -บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท -เช็คใบกำกับภาษี -และรับผิดชอบในงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 16,000-25,000
20 ส.ค. 62
18 . ผู้จัดการร้านค้า
-รับผิดชอบบริหารและจัดการงานของสาขา ปฏิบัติตามกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ -รับผิดชอบในการดำเนินการและติดตามพร้อมประเมินผลการปฎิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ -รับผิดชอบดูแลคว...

Global Jet Express (Thailand)
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
20 ส.ค. 62
19 . พนักงานขับรถกระบะ
1.รับผิดชอบในการทำความสะอาดบำรุงและรักษายานพาหนะในความรับผิดชอบของตนเองทุกวัน 2.ทำตามกฎจราจรไทยอย่างเคร่งคัด 3.การจัดส่งสินค้ารายวันนับปริมาณส่งมอบตรงเวลา 4.ไม่มีประวัติอาชญากรรมเเละบันทึกการขับขี่...

Global Jet Express (Thailand)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท(สามารถต่อรอได้)
20 ส.ค. 62
20 . HR Recruit รับสมัครด่วน !
1. สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ ในส่วนของแผนงานของสรรหาบุคคากร 3. จัดสรรบุคลากรตามแผนงานที่วางไว้ ติดตาม และประเมินผล ปฏิบัติตามกฏหมายแรงง...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
20 ส.ค. 62
21 . จัดชื้อ (สื่อสารภาษาจีน)
岗位职责: 1.负责品牌部供应责任(品牌活动供应商,网点修理供应商,笔记本供应商等) 2.负责采购申请,采购订单,报价单,及发票 3.负责预算,小额备用金和资产管理 4.协调品牌部的活动和运营以确保公司政策的有效性和符合性 5.准备月度报告 รายละเอียดงาน: 1. รับผิดชอบในการจัดซื้อของภายในแผนก (เช่น ติดต่อซัพพลา...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 18,000-25,000
20 ส.ค. 62
22 . 室内设计师 / Interior Designer
岗位职责: 1.创作设计并开发所有更网点有关的物料与装修设计; 2.负责创新品牌部所有3D设计; 3.负责PIC检查和监督装修网点并且与省区经理对接包括跟进,记录,及汇报网点品牌和活动; 4.负责CCTV方案; 5.吃苦耐劳,能适应经常出差 รายละเอียดงาน: 1.ออกแบบ Drop point และพื้นที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2....

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 30,000+
20 ส.ค. 62
23 . 翻译与文案/งานล่ามและธุรการรับสมัครด่วน !
岗位职责: 1.负责翻译品牌部文件和品牌规范(Standard Operation Procedure)泰语-汉语,汉语-泰语,泰语-英语,英语-泰语 2.负责解释文案摘要,使成员了解项目要求 3.负责策划,撰写便通过所有社交媒体平台发布所有编辑内容, 确保按时执行并且以激动人心的方式传达故事或信息 4.负责准备基于文本的资源,包括检查,编辑和格式化内容 5.与设计师,公关,社交媒体团...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 30,000+
20 ส.ค. 62
24 . 财务经理 ผู้จัดการภาษี Tax Manager
1.รับผิดชอบดูแลบัญชีต่างๆของบริษัท ,เงินทุน ,ต้นทุน ,การวางแผนค่าใช่จ่าย , ดูแลกระบวนการจ่ายภาษี 2. รับผิดชอบกระบวนการจ่ายเงิน กระบวนการที่มาของเงินทุน ดูแลควบคุมต้นทุน ,ดูแลการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3....

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน Negotiable / 面议
20 ส.ค. 62
25 . IT Support รับสมัครด่วน !
• ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากรของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย • จัดให้มีการ Prev...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 20,000 - 28,000
20 ส.ค. 62
26 . 广告文字撰稿人&翻译员 / Staff Copywriter & Translator
1、翻译品牌部文件和标准操作程序(Standard Operation Procedure)泰语-汉语,汉语-泰语,泰语-英语,英语-泰语 2、解释文案摘要,使成员了解项目要求 3、负责策划,撰写便通过所有社交媒体平台发布所有编辑内容, 确保按时执行并且以激动人心的方式传达故事或信息 4、准备基于文本的资源,包括检查,编辑和格式化内容 5、与设计师,公关,社交媒体团队合作进行大、小规模的品...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 泰铢30,000-50,000
20 ส.ค. 62
27 . 区域经理助理 / ผู้จัดการภาค/ผุ้ช่วยผู้จัดการ
1、协助区域经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况; 2、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,认真做到全方位服务; 3、协助区域经理进行市场调查和前期筹备工作; 4、负责日常内外协调和翻译工作; 5、协助区域经理搭建团队; 6、能准确贯彻区域经理方案到达下级区域;

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 泰铢30,000-50,000
20 ส.ค. 62
28 . 法务经理/法务助理/Legal Manager/Legal Assistant
1.起草公司签订的各类合同,并进行法律审核,出具法律建议; 2.负责公司管理制度的合法性审核,确保管理制度的合法有效; 3.负责为公司经营活动的合法性提供法律建议,避免法律风险; 4.承担公司相关知识产权的法律事务; 5.协调公司内外部法律资源,完成各类纠纷的处理; 6.对公司法律风险控制策略、制度和流程提出专业的意见和建议,特别是对业务相风险提出前瞻性的解决方案并实施; 7.协助人力...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 50,000 - 50,000泰铢
20 ส.ค. 62
29 . 人力资源经理/人力资源主管 / HR Manager/HR Supervisor
1、制订中、长期人力资源发展计划,及时处理人力资源突发事件; 2、建立和完善人力资源管理体系,制订并组织实施人力资源管理制度(包含招聘、培训、绩效、薪酬及员工发展等); 3、全面负责企业的人力资源部门工作。规范完善公司人力资源管理系统,制订并完善公司各项人事管理制度,提供各项人事工作支持; 4、编制企业年度薪资调整方案,负责处理与劳动合同相关的事宜; 5、全面负责企业的人力资源部门工作。规...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 30,000~50,000 THB
20 ส.ค. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ