JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรขายผลิตภัณฑ์/วิศวกรประสานงาน
1. อธิบายผลิตภัณฑ์โพสเทนชั่น และตอบข้อซักถามกับลูกค้า 2. จัดทำเอกสารซื้อขาย 3. ดูแลและติดตาม ประเมินความต้องการและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า สวัสดิการหลัก 1. เงินเบี้ยพิเศษ คำนวณจากเปอร์เซนต์มูลค่างานท...

บริษัท โพสเท็ค ซัพพลายส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
15 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ