JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่กฎหมายและจดทะเบียน (ด่วนมาก สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านจดทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆ เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 ภาษีธุรกิจเฉพาะ และการเปลี่ยนแปลงข้อมู...

บริษัท เอ็มพาตี้ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
18 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ