เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-ดูแลและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร -ตรวจเช็คค่า PS น้ำด้วยอุปกรณ์ -ซ่อมแซมอุปกรณ์เบื้องต้น หรือติดต่อประสานงานกับบริษัทฯที่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง -ติดตามงานซ่อม -ทำ...

บริษัทโชคอนันต์ทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท/เดือนมีค่าคอมมิชชั่นจากขยอดรายได้
19 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ