JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรซ่อมบำรุง/ช่างซ่อมบำรุง(ประจำประเทศพม่า)
- ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเสมอ - วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Myanmar
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
2 . International Plant Manager (ประจำประเทศพม่า)
1.กำหนดนโยบายและแผนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
3 . นักลงทุนสัมพันธ์
1.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี,ฟอร์ม 56-1 เป็นต้น 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น SET, กลต. เป็นต้น รวมถึงการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ 3.ติดตามข่าวสารในอุตสาหกรรม, กฎเก...

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าเครื่อง
1.ควบคุมเครื่องจักรและดูแลพนักงานในทีม 2.ติดตามยอดการผลิต

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
5 . พนักงานท้ายไลน์
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ทำรายงานเสนอหัวหน้างาน 3.นับเหล็ก

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000-12,000 ไม่รวม OT
22 ก.ค. 62
6 . พนักงานเขียนแบบ (ระยอง)
1.เขียนแบบ แก้ไขแบบ Drawingตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เป็นคณะกรรมการ ISO9001,ISO14001 3.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.สำรวจตลาดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนลูกค้าที่เป็นตัวเเทนจำหน่ายของบริษัท 2.จัดทำข้อมูลการตลาดเพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ตลาด เพื่อทำแผนงานส่งเสริมการขาย 3.นำเสนอผล...

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
8 . SAP Developer
Responsibilities: •Develop and test program according to program specifications. •Participates in analysis and design. •Execute unit test and integration testing and Fix bug •Supports performa...

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
9 . ช่างไฟฟ้า (พระราม2) รับสมัครด่วน !
ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศและระบบท่อส่งลม ปฏิบัติงานดูแล และซ่อมบำรุงรักษาระบบเครนในโรงงาน ปฏิบัติงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามที่กำหนด

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-13,000 (ไม่รวม OT)
22 ก.ค. 62
10 . วิศวกรผลิต (ระยอง)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานผลิตเหล็กเส้นให้ได้ตามแผนผลิต/ประสิทธิภาพ 2.พัฒนาปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงานการผลิต 3.5ส./work order/kaizen/Iso14001/KPI 4.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
11 . วิศวกรไฟฟ้า (ระยอง)รับสมัครด่วน !
1.งานPLC 57-300,400 2.งานระบบ SVC SUBSTATION 3.ABB ACS800 4.สามารถเขียบแบบไฟฟ้าได้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
12 . นักศึกษาฝึกงาน
ฝึกงานในส่วนงานธุรการ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 150บาท/วัน
22 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ธนิยะ)
- รับผิดชอบงานด้านรับเงิน (AR) ทำเอกสารด้านรับเงิน - แคชเชียร์เช็ค - เปิดบัญชีลูกค้า/โอนเงิน -LC,TR,PN

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000-20,000
22 ก.ค. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ