เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1. การสร้างระบบการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบ 2. ควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบคุณภาพตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 3. ควบคุมระบบเกี่ยวกับเ...

PGI METALS INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
18 ม.ค. 62
2 . Senior Accountant / หัวหน้าบัญชี
- Review payment, receipt transactions - Manage daily accounting bills and activities - Bank reconciliation - Stock checking - Report directly to accounting manager & CFO - Other Ad-hoc may have ...

PGI METALS INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
18 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ