JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น - ดูแล และคอยอัพเดทหน้าประกาศในWebsite สมัครงาน - ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร เพื่อน...

บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท/เดือน
18 เม.ย. 62
2 . พนักงานการเงิน ประจำสาขาคลองหลวง-ธัญบุรีรับสมัครด่วน !
1.รวบรวม คัดแยก จัดเรียงและบันทึกข้อมูล การขายของสายส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในระบบ Express สาขา 2.ตรวจสอบยอดขายระหว่าง รายงานวิเคราะห์ยอดขายจากระบบ Express สาขา เทียบกับยอดขายของไฟล์ รายงานการขายปร...

บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-14,000
17 เม.ย. 62
3 . พนักงานการเงิน ประจำสาขาสมุทรปราการรับสมัครด่วน !
1.รวบรวม คัดแยก จัดเรียงและบันทึกข้อมูล การขายของสายส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในระบบ Express สาขา 2.ตรวจสอบยอดขายระหว่าง รายงานวิเคราะห์ยอดขายจากระบบ Express สาขา เทียบกับยอดขายของไฟล์ รายงานการขายปร...

บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด
เงินเดือน 13,000-14,000
17 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ