JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accountant , Digital Marketing (SEO), Stock
1. ควบคุมการออกเอกสารให้ลูกค้า 2. การบันทึกบัญชีด้านรับชำระเงินและควบคุมบัญชีลูกหนี้ 3. การจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมและบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสด...

บริษัท ขายโทรศัพท์ (เคทีเอส) จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
19 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ