เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ++รับสมัครด่วนเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย++ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปีในสายงานโดยตรง++
1.จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมเอกสารต่างๆให้พนักงานขาย 2.จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างและจัดส่งเอกสารทั้งภายใน-ภายนอกบริษัทฯ 3.จัดทำใบเสนอราคาและสรุปรายงานการขาย 4.รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภาย...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา ( ปฏิบัติงานเสาร์เว้นเสาร์)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี AR ใช้โปรแกรม ERP ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ สาทร
1รับผิดชอบในการตัดชำระลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน 2.จัดทำบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้ 3.จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
1อัตรา ( หยุดเสาร์-อาทิตย์)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
3 . พนักงานบังคับคดี ( เพศชาย) ++ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ สาทร รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการติดตามหนี้ เจรจา และเร่งรัดหนี้สินลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2.ดำเนินการจัดทำสัญญาบันทึกการผ่อนชำระหนี้ตามข้อตกลงที่ลูกหนี้ตกลงในการผ่อนชำระตามคำพิพากษา 3.สืบทรัพย์/ยึดทรัพย์/และ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
1อัตรา ( หยุดเสาร์-อาทิตย์)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ