JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดงรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุนและปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 2.ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ และติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในกระบวนการผลิตสินค้า เอกสารสรุปการจ้างผลิต พร้อมทั้...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา (รับเฉพาะผู้จบวุฒิทางด้านบัญชีเท่านั้น)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
24 พ.ค. 62
2 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
24 พ.ค. 62
3 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และพนักงานคลังสินค้า 1.รับผิดชอบการจัดการคลังสินค้า ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา ( ปฏิบัติงานที่คลังสินค้านิคมสินสาคร) ใกล้วัดโคกขาม
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการดีมาก + ค่าทักษะ
24 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ