เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เทคนิค (เบเกอรี่)เชฟ
1.นำผลิตภัณฑ์ สินค้าของบริษัท มาปรับสูตรให้เข้ากับตัวเบเกอรี่ 2.คิดสินค้าตัวใหม่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 3.ออกแบบ ปรับปรุง ทดลอง ตัวสินค้าใหม่ 4.ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ Green House

บริษัท เอ็นซี เบเกอรี่ อีควิปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
12 พ.ย. 61
2 . ประสานงานต่างประเทศ (จีน)
1.ติดต่อประสานกับซัพพลายต่างประเทศ ในส่วนการสั่งซื้อสินค้า 2.จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่เป็นรายใหม่ 3.ช่วยเหลือหรือ Support หัวหน้างานหรือทำงานตามที่รับมอบหมาย 4.วันทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น...

บริษัท เอ็นซี เบเกอรี่ อีควิปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
12 พ.ย. 61
3 . ช่างไฟฟ้า/ช่างเซอร์วิส
1.ออกเซอร์วิสต่างจังหวัดได้(มีค่าเบี้ยเลี้ยง) 2.ทำงานเป็นทีม 3.สามารถขับรถยน์ได้ (มีใบขับขี่) 4.บำรุงรักษาเครื่องจักรที่บริษัทฯ

บริษัท เอ็นซี เบเกอรี่ อีควิปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
12 พ.ย. 61
4 . sales ขายเครื่องจักรเบเกอรี่
1.สามารถออกพบลูกค้าต่างจังหวัดได้ 2.หาลูกค้าใหม่หรือติดตามลูกค้าเก่า 3.ให้คำแนะนำกับลูกค้าสำหรับเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี 4.อัพเดทการติดตามลูกค้าเก่า/ลูกค้าใหม่ ทำงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 ...

บริษัท เอ็นซี เบเกอรี่ อีควิปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
12 พ.ย. 61
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ