เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วัดสายตาและตัดประกอบแว่น
- วัดสายตาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - แนะนำเลนส์สายตาให้แก่ลูกค้า - ตัดและประกอบแว่นตา - ซ่อมแว่น จัดแต่งทรงแว่น - ดูแลความสะอาดภายในร้าน

Sunglass365
เงินเดือน 15,000-25,000
12 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ