เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Engineer
◆ แนะนำสินค้าและเสนอบริการให้กับลูกค้า ◆ ดูแลลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ตามที่บริษัทมอบหมายให้ ◆ เปิดตลาดลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ ◆ จัดทำใบเสนอราคา รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายเพื่อนำเ...

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ