เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการบัญชี
- ลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย - ออกใบกำกับภาษี รายการขายต่างๆ - งานเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ด้านบัญชีและการเงิน

Creative Solutions Energy Co.,Ltd.
13 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.เก็บเอกสาร-บันทึกข้อมูลลูกค้า เงื่อนไขการวางบิล-การชำระเงิน 2.เปิดบิลขายสินค้า และจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน 3.ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ (รับชำระหนี้) 4.สรุปรายการขายสินค้า...

Creative Solutions Energy Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
13 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ