JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่อาร์ต
1. รับผิดชอบดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 2. แยกสีระบบ Letter Press และ Off Set 3. ทำอาร์ต,ดูแลงานเกี่ยวกับอาร์ตทั้งหมด 4. วางแผนดูแลควบคุมงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ช่างพิมพ์
1. ควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อผลิตงานให้ได้ตามแผนการผลิตอย่างมีคุณภาพ 2. ดูแล บำรุง รักษา ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ 3. เตรียมงานพิมพ์และตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด

บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
26 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ