เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Designer Assistant / Graphic Designer
- ออกแบบลวดลายเสื้อผ้า โลโก้ ตัวหนังสือต่างๆ - ร่างแบบเสื้อผ้าตามแบบและขนาดที่กำหนดให้ - ผู้สมัคร โปรดแนบ Portfolio หรือ Link มาที่ E-mail ด้างล่าง

Relic company
เงินเดือน 3 เดือนแรกเริ่มต้นที่ 15,000+
17 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ