JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จัดซื้อ
จัดหาวัสดุ,อุปกรณ์ในการใช้งานก่อสร้าง เปรียบเทียบราคาวัสดุ เข้าใจการทำงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง มีความรู้พื้นฐานในทางบัญชี เพื่อประสานงานในการวางบิล

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน 13,000
15 ก.พ. 62
2 . Project Engineer
- บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง - ผลักดันและควบคุมแผนงานก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามก...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
15 ก.พ. 62
3 . วิศวกรงานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร
- ตรวจสอบปริมาณงานระบบ , ถอดแบบ - ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบให้ตรงกับแบบโครงสร้าง/แบบสถาปัตย์ - ตรวจสอบ ดำเนินการด้านข้อมูลเอกสาร เพื่อส่งอนุมัติ - ควบคุมดูแลผู้รับเหมารายย่อย – ควบคุมงานให้ได้คุ...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
15 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบสำหรับงานโครงการก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรม - จัดทำ Shop Drawing เพื่อขออนุมัติ - จดทำ As Build Drawing

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
15 ก.พ. 62
5 . Draftman
- เขียนแบบงานก่อสร้าง จัดทำ Shop Drawing ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
15 ก.พ. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ