JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายผลิต/ควบคุมคุณภาพการผลิต
1. รับผิดชอบการผลิต 2. รับผิดชอบการทำควบคุมคุณภาพการผลิต เอกสาร / ปฎิบัติ 3. ดูแลการผลิตให้มีคุณภาพตามกำหนด

บริษัท พลาธิป อินดัสทรี จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
23 มี.ค. 62
2 . บัญชี
1. ดูแลภาพรวมบัญชีบริษัท 2. ปิดบัญชีรานเดือน - งบภายใน 3. ลูกหนี้-เจ้าหนี 4. ภาษี 5. ประสานงาน-สื่อสาร ปิดงบบริษัทตรวจสอบบัญชี

บริษัท พลาธิป อินดัสทรี จำกัด
จงศิริ พาร์ค แลนด์ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
23 มี.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ