JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญีสต๊อก
1. รับของ เข้าสต๊อกประจำวัน 2. สรุปการเบิก-จ่ายสินค้าประจำวัน ได้แก่ ใบเปลี่ยนสินค้า ใบปรับปรุงยอดสินค้า ใบเบิก/ยืมสินค้า 3. เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ-ประจำวัน ได้แก่ สินค้าเพื่อขาย สินค้าเพื่อประกอบ ส...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน (บัญชีรายจ่าย)
1. ปฎิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย 2. เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 3. ติดต่อประสานงานกับธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 มี.ค. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้าประเมินราคา Support Engineer
- ออกแบบระบบไฟฟ้า สื่อสาร communication,security ,safety - ทำใบเสนอราคา - ประสานงานด้านเอกสารกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนช่วยเหลือข้อมูลด้านเทคนิคกับลูกค้า - วินิจฉัยแ...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 มี.ค. 62
4 . ช่างติดตั้ง
-ควบคุมระบบติดตั้งระบบไฟฟ้า (Security) - ติดตั้งท่อสาย ระบบไฟฟ้า

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 มี.ค. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน
งานด้านบัญชี 1. ตรวจสอบงานภายในระบบทั้งหมด 2. ตวรจสอบรายการเดินบัญชีของแต่ละบัญชี 3. จัดทำรายการ Asjet บัญชีต่างๆประจำเดือน 3.1 คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำเดือน 3.2 ปิดภาษีซื้อ-ขายประจำเดือน ...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 มี.ค. 62
6 . พนักงานขายทั่วไป
- ออกตลาดหาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าที่รับผิดชอบ - ออกเยี่ยมพบลูกค้าที่รับผิดชอบเพื่อให้คำแนะนำด้านสินค้าและพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า - ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการสั่งและส่งสินค้าให้ลูกค้า ...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
21 มี.ค. 62
7 . ช่างเทคนิคทั่วไป
ทำการทดสอบปรับแต่งค่า และโปรแกรมระบบไฟฟ้าสื่อสาร communication ,security safety

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 มี.ค. 62
8 . Maketing
1. วางแผนการทำงานและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการขาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 2. จัดทำสื่อทางการตลาดต่างๆ เช่น รูปภาพ โบว์ชัวร์ ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ / กิจกรรมของบริษ...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลงกัน
21 มี.ค. 62
9 . หัวหน้าธุรการ
- นำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล - จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
21 มี.ค. 62
10 . หัวหน้าบัญชี
- ปิดงบการเงินประจำปี ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีได้ - ตรวจสอบกระทบยอดรายรับ รายจ่ายต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิ...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
21 มี.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ