JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมในไลน์การผลิต
1. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างประจำไลน์การผลิตน้ำจิ้ม วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหางานทางด้ารการ่อมบำรุงเครื่องจักร 3. ตรวจเช็คอุปกรณ์และอ...

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Accounting Officer ( ท่าเตียน )
- รับผิดชอบในงานด้านบัญชีแยกประเภท และบัญชี AP - จัดทำภาษีของระบบองค์กร - ติดตามงานด้านเอกสารบัญชี - ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก *หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี ระบบ SAP พิจารณาพิเศษ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
25 มิ.ย. 62
3 . พนักงานเอกสารส่งออก Export documents
ทำเอกสารยื่นฟอร์มกรมการค้าต่างประเทศ และทำเอกสารขายตั๋วกับธนาคารและส่งเมล์เอกสาร Invoice Packing List ให้ลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
25 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขายประจำศูนย์กระจายสินค้า
นำเสนอขายสินค้า ผลักดันสินค้าให้แก่ร้านค้า สรรหาลูกค้าใหม่ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เข้าเยี่ยมลูกค้าตามแผนการขาย พร้อมทั้งสนับสนุนการขายให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
25 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขาย กรุงเทพฯ Cash Van Sales
สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ นำเสนอขายสินค้า และแนะนำสินค้าให้กับร้านค้า เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนการขาย ดูแลยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ขายโมเดิร์นเทรด Modern Trade Sales Executive
- ดูแลและบริหารรายการสั่งซื้อจากห้างฯ - ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดต่อเข้าพบ-เยี่ยมลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี - นำเสนอสินค้าใหม่เพื่อวางจำหนายในห้างได้  - วางแผนการจัดราย...

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
7 . Graphic Design และออกแบบผลิตภัณฑ์ (นครปฐมและปริมณฑล)
- สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถออกแบบป้ายตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถถ่ายภาพ และสเก็ตภาพได้

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000
25 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า DC Manager (ภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคใต้)
บริหาร และควบคุมทีมงานขาย วางแผนงานขาย-ขยายตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ออกเยี่ยมเยียน และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า วิเคราะห์ และประเมินผลการขาย รายงานการขายเพิื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ประสานง...

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ / Export Sales Coordinator
-ประสานงานและติดตามลูกค้าต่างประเทศทางอีเมล - ทำเอกสาร Proforma invoice -ประสานงานกับทางโรงงานส่วนงานวางแผน และการจัดส่งสินค้าไปต่างปรเทศ -และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
10 . พนักงานขาย ต่างจังหวัด Cash Van Sales
สรรหาลูกค้ารายใหม่ ในต่างจังหวัด นำเสนอขายสินค้า และแนะนำสินค้าให้กับร้านค้า เข้าเยี่ยมร้านค้าต่างๆ ตามแผนการขาย เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูแลยอดขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ