เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- สรุปรายงานเบี้ยประกัน - ติดตาม และประสานงานการเคลมสินไหมกับบริษัทประกัน - ประสานงานกับตัวแทนประกันชีวิต - บริหารงานเอกสารในหน่วยงาน (Document Control) - งานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก่นทิพย์สิริ จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 12,000
11 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ