เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Engineer
-กำหนดแผน ติดตามความก้าวหน้า -ดูShop Drawing -รายงานผล ปล.Siteงานส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้สถานที่ทำงาน

บริษัท เจ.ที.เอ็น.เอเนอจิ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 24,000 บาท
13 ธ.ค. 61
2 . ช่างไฟฟ้า / Foreman
- ควมคุมดูแล Site งานให้เป็นไปตามแผนงาน

บริษัท เจ.ที.เอ็น.เอเนอจิ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 22,000 บาท
13 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ