JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Admin (1 Year Contract)รับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนงานสรรหาว่าจ้าง 2. จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้าง 3. จัดเตรียมยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์ให้แก่พนักงานใหม่ 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในทรัพยากรบุคคล 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 14,000-16,000
17 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย / เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคล (หัวหิน)
- เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ - เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย - ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาความสัมพันธ์กับลูก...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย / เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคล (สมุทรสาคร)
- เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ - เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย - ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาความสัมพันธ์กับลูก...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย / เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคล (ชลบุรี)
- เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ - เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย - ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาความสัมพันธ์กับลูก...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย / เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคล (เชียงราย)
- เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ - เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย - ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาความสัมพันธ์กับลูก...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย / เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคล (กรุงเทพฯ)
- เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ - เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย - ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาความสัมพันธ์กับลูก...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 ก.ย. 62
7 . ตัวแทนแนะนำสินเชื่อรถยนต์อิสระ **ทั่วประเทศ**รับสมัครด่วน !
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (ในเครือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย) กำลังเปิดรับสมัครตัวแทนอิสระ และเจ้าหน้าที่การตลาดจำนวนมาก เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในทุกจังหวัดของประเทศไทย ท่านและคนรู้จักสามารถทำง...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ก.ย. 62
8 . สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที!!! เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน / 19 กันยายน 2562
• เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง • รับ...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
12 ก.ย. 62
9 . Wealth Relationship Manager (Junior - Team Leader)
•เสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น เงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิต, ประกันวินาศให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษของธนาคาร "ลูกค้า Preferred" ซึ่งมีเงินฝากและผลิตภัณฑ์การลงทุนกับธนาคาร (3-5 ล้านขึ้นไป) •ให้คําปรึกษาและ...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
12 ก.ย. 62
10 . Branch Manager (ประจำสาขาตลาดยิ่งเจริญ)
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ขยายลูกค้ารายใหม่ และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่ได้รับ - ติดตามดูแลลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า - วางแผนก...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
11 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน / เงินเดือน+คอมมิชชั่น (พื้นที่ศรีราชา)
-เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุน(Wealth Product)และสินเชื่อรายย่อย(Retail Loan)อาทิเช่น กองทุน,ประกัน,เงินฝาก,สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย,สินเชื่อส่วนบุคค...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
11 ก.ย. 62
12 . งานแนะนําผลิตภัณฑ์ทางการเงิน / เงินเดือน+คอมมิชชั่น (พื้นที่นครราชสีมา , อุดรฯ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ - เสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น เงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิต, ประกันวินาศให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษของธนาคาร "ลูกค้า Preferred" ซึ่งมีเงินฝากและผลิตภัณฑ์การลงทุนกับธนาคาร (3-5 ล้านข...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
11 ก.ย. 62
13 . Branch Sale Manager (พื้นที่กรุงเทพฯ)
•วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนด •ติดตามดูแลพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าในด้านเงินฝาก สินเชื่...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
11 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน / เงินเดือน+คอมมิชชั่น (พื้นที่อุดรธานี)
- เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุน(Wealth Product)และสินเชื่อรายย่อย(Retail Loan)อาทิเช่น กองทุน,ประกัน,เงินฝาก,สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย,สินเชื่อส่วนบุค...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
11 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน / เงินเดือน+คอมมิชชั่น (พื้นที่สุราษฎร์ฯ)
-เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุน(Wealth Product)และสินเชื่อรายย่อย(Retail Loan)อาทิเช่น กองทุน,ประกัน,เงินฝาก,สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย,สินเชื่อส่วนบุคค...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
11 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน / เงินเดือน+คอมมิชชั่น (พื้นที่เพชรบุรี)
- เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุน(Wealth Product)และสินเชื่อรายย่อย(Retail Loan)อาทิเช่น กองทุน,ประกัน,เงินฝาก,สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย,สินเชื่อส่วนบุค...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
11 ก.ย. 62
17 . Finance Advisor (เจ้าหน้าที่สินเชื่อ)
-Develop relationship with Middle and High-end Affluent Consumer segment and generate new customers to bank with focus on Mortgage Loan and SME Loan products -Generate sales and services relating to ...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000
11 ก.ย. 62
18 . งานบันทึกข้อมูลสินเชื่อ (ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ)
- บันทึกและตรวจทานข้อมูลลูกหนี้สินเชื่อ - บันทึกและตรวจทานการตั้ง/เพิ่ม/ลดวงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ - บันทึกและตรวจทานข้อมูลหลักประกันประเภทต่างๆ - ปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลลูกหนี้สินเชื่อ ...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
11 ก.ย. 62
19 . งานสินเชื่อไม่มีหลักประกัน (ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ)
- บันทึกข้อมูลบนระบบงาน เพื่อการตั้งวงเงิน, การเปิดบัญชีสินเชื่อ และเบิกจ่ายเงินกู้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน รวมถึงสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เฉลี่ย Volume ต่อเดือน 3,000 บั...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
11 ก.ย. 62
20 . งานเบิกใช้สินเชื่อไม่หมุนเวียน (ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ)
- ดำเนินการพร้อมดำเนินการเกี่ยวกับสินเชื่อเงินให้กู้ยืม - ดำเนินการพร้อมกำกับดูและเกี่ยวกับธุรกรรมการเบิกใช้วงเงินกู้ทั่วไปและวงเงินให้กู้ร่วม (Syndicated Loan) - กำกับดูแล ให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
11 ก.ย. 62
21 . งานเบิกใช้สินเชื่อหมุนเวียน (ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ)
- ศึกษามติอนุมัติสินเชื่อ เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ - บันทึกรายการเบิกกู้ / ต่อตั๋วฯ บนระบบงาน 1P และการ์ดลูกหนี้ - ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกใช้วงเงิน STL(PN) - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, เจ้าหน้าที่ส...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
11 ก.ย. 62
22 . เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน / เงินเดือน+คอมมิชชั่น (พื้นที่กรุงเทพฯ)
-เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุน(Wealth Product)และสินเชื่อรายย่อย(Retail Loan)อาทิเช่น กองทุน,ประกัน,เงินฝาก,สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย,สินเชื่อส่วนบุคค...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
11 ก.ย. 62
23 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า / Teller (พื้นที่กรุงเทพฯ)
- ทำรายการฝาก-ถอน/ทำบัตร ATM/ให้บริการเปิดบัญชีรับซื้อ-ขายเงินตราสารต่างประเทศ/ขายตราสารทางการเงินตลอดจนบริการในด้านอื่นๆ ของธนาคาร - บริการธุรกรรมการเปิดและปิดบัญชี - บันทึกข้อมูลในการเปิดบัญชีลูกค...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
11 ก.ย. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ