JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลจ่าย
จัดทำบันทึกจ่ายค่าขนส่งประจำเดือน และตรวจสอบการทำเอกสารใบส่งสินค้าประจำวัน ความรับผิดชอบหลัก -รวบรวมใบการจัดส่ง และจัดทำบันทึกจ่ายค่าขนส่งประจำเดือน -ตรวจสอบค่าขนส่ง และสรุปรายงานการรับสินค้าประจ...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ Inventory และระบบงาน
ควบคุมสินค้าคงคลังและระบบงาน ให้มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบหลัก -ร่วมจัดทำและพัฒนาระบบของคลังสินค้าให้สะดวกก้าวหน้าทันสมัย -ตรวจสอบดูแลสต็อกสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -ดำเนินการ และจัดเตรีย...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่รับเข้าของบริษัทคู่ค้า และสินค้าคืนจากลูกค้า - จัดเก็บ จัดเรียง รวบรวมข้อมูลและสรุปการตรวจคุณภาพสินค้าและสินค้าที่รับคืนจากลูกค้า รวมถึงการตอบปัญหา Complain สินค้าจากลูกค้าด้...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
3 อัตรา
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ภูมิภาคชลบุรี
- ดูแลสินค้าคงคลังและการจัดส่งสินค้าให้ตามที่ลูกค้าต้องการ ความรับผิดชอบหลัก - เบิก จ่าย และนำเข้าสินค้าในคลังสินค้าของ Catalog Order ณ ศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี - จัดเตรียมรายงาน Safety Stock เพื่...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
5 . นิติกร
- วิเคราะห์ข้อกฎหมายเชิงธุรกิจ - ไขสัญญาของบริษัท และ บริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมายและ หลักกฎหมาย - ให้คำปรึกษาทุกหน่วยงานภายในบริษัทในด้านกฎหมาย - ประสานงาน , ติดตามข้อมูล ในส่วนของเอกสารสัญญา

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
6 . Merchandise IT, Camera & Gadget
ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities) 1.คัดเลือกสินค้าและ Supplier ใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าด้าน IT, Camera & Gadget 2.สร้าง Campaign และ Promotion ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3.ประสานงานกับทีมภา...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ออกแบบ พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ - กำหนดรูปแบบ หรือ Concept สิ่งที่นำเสนอบนเว็บไซต์ รวมทั้งทิศทางของเว็บไซต์ในอนาคต ในมุมของการสร้างรับรู้ทางการตลาด ...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
8 . Search Engine Marketing Specialist
- Execute tests, collect and analyze data, identify trends and insights in order to achieve maximum ROI in paid search campaigns - Track, report, and analyze website analytics and PPC initiatives a...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
9 . Senior Web Master
- ออกแบบ พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ - กำหนดรูปแบบ หรือ Concept สิ่งที่นำเสนอบนเว็บไซต์ รวมทั้งทิศทางของเว็บไซต์ในอนาคต - ออกแบบกราฟิก เลย์เอาท์หน้าเว็...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
10 . Online Marketing
- Promote www.ShopAt24.com in the online world by mean of e-Mail marketing, Social Media System, Paid ADs. - Align with the strategic partner about co-marketing campaign - Direct responsibility on ...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
- คัดเลือกสินค้าและ Supplier ใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ - สร้าง Campaign และ Promotion ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย - ประสานงานกับทีมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ขายมีการอัพเดท และมีสินค้าให้กับล...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพและคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ดําเนินการสรรหา จัดซื้อโปรแกรม/ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทํา Online Marketing และการดําเนินงานของธุกิจของบริษัทให้เหมาะสม -เจรจาต่อรอง ประสานการทําสัญญากับคู่ค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ รวม...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
13 . Business Analyst and Project Manager
- วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ และหา Solution เพื่อสนับสนุนงาน E-Commerce - พัฒนา , ปรับปรุง กระบวนการตามแผนเชิงกลยุทธ์ด้าน IT - ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานในเชิงระบบ ด้าน Product ต่างๆ - คิดเ...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ