JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายการเงิน
- ดูแลเรื่องงานเอกสารทางการเงิน - ดูแล รับ-จ่าย เช็คและตรวจสอบการวางบิลและเอกสารก่อนทำเช็คจ่าย - ดูแลเบิกจ่ายเงินสดย่อย - จัดทำรายงานบันทึก รับ-จ่าย ประจำวัน - จัดทำหนังสือการหัก ณ ที่จ่าย - ติดต...

บริษัท เจซี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
2 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - แก้ไขปัญหาหน้างานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด - จัดทำแผนงานประจำวัน-สัปดาห์ อ่านแบบ จัดทำรายการขอซื้อวัสดุและตรวจสอ...

บริษัท เจซี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
3 . Project Engineer
- บริหารงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด - ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพและควบคุมงบประมาณในโครงการ - บริหาร ควบคุม ดูแล จัดการ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆภายในโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย - แนะน...

บริษัท เจซี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
4 . Project Manager
- บริหารงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด - ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพและควบคุมงบประมาณในโครงการ - มีความรู้ ความสามารถจัดทำแผนโครงการและสามารถประเมินราคา BOQ ได้ - บริหาร ควบคุม ดูแล จัดก...

บริษัท เจซี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ