JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรฝ่ายขาย
- นำเสนอการขายและติดตามลูกค้า เพื่อให้บรรจุเป้าหมายการขาย - รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันพร้อมหาลูกค้ารายใหม่ - เรียนรู้เแทคนิคครื่องจักรสินค้าของบริษัท พร้อมนำเสนอความรู้เทคนิคข้อมูลแก่ลูกค้า ...

บริษัท ปาสคาล อินเตอร์เทค จำกัด
เงินเดือน วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ