JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.สถาปัตย์
เขียวแบบงานสถาปัตย์ (มาประสบการณ์)

บริษัท เอ็มท็อป คอร์ปอเรชั้น จำกัด
เงินเดือน 20,000-35,000
21 มิ.ย. 62
2 . จนท.บัญชี
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติต่าง ๆตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบ...

บริษัท เอ็มท็อป คอร์ปอเรชั้น จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
21 มิ.ย. 62
3 . Quantity Surveyor
• ถอดรายการปริมาณ BOQ • วางแผนการก่อสร้างเบื้องต้น • คิดปริมาณงานจริงเพื่อเบิกจ่าย

บริษัท เอ็มท็อป คอร์ปอเรชั้น จำกัด
21 มิ.ย. 62
4 . วิศวโยธา (ภาคี)
• ออกแบบและคำนวณการก่อสร้างในแต่ละโครงการ • พิจารณาและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ

บริษัท เอ็มท็อป คอร์ปอเรชั้น จำกัด
เงินเดือน 20,000 – 25,000
21 มิ.ย. 62
5 . วิศวโยธา (สามัญ)
• ออกแบบและคำนวณการก่อสร้างในแต่ละโครงการ • พิจารณาและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ

บริษัท เอ็มท็อป คอร์ปอเรชั้น จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 40,000
21 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ