JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้าน Hot Pot สาขา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
1. รับผิดชอบและผลักดันยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุม ดูแลต้นทุน ค่าใช้จ่ายของสาขา ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด จัดทำระบบ inventory ภายในร้านสาขา 3. วางแผนงานจัดสรรอัตรากำลังคนในช่ว...

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เริ่มต้น 20,000 - 25,000
20 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Hot Pot สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า เวสเกต
1. รับผิดชอบและผลักดันยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุม ดูแลต้นทุน ค่าใช้จ่ายของสาขา ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด จัดทำระบบ inventory ภายในร้านสาขา 3. วางแผนงานจัดสรรอัตรากำลังคนในช่ว...

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 18,000
20 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สโตร์และทรัพย์สิน
1. เปิดบิล PR/GL 2. ทำรับและบันทึกข้อมูลในระบบ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของเอกสารต่างๆ 4. จัดเก็บเอกสารต่างๆให้เรีบยร้อย ติดต่อสอบถามเส้นทางได้ที่ คุณตี้ 095 208 0504

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000
20 ส.ค. 62
4 . Area Manager แบรนด์ HOT POT BUFFET
1. บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้ และบริหารยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ 2. บริหารทีมงานที่อยู่ในความดูแลให้มีความสุขในการทำงาน และทำงานเป็น TEAM WORK 3. ทำหน้าที่ฝึกส...

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ส.ค. 62
5 . ผู้ช่วย หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ลำลูกกาคลอง 7)
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงของสาขาทั้งหมด รวมทั้งงานซ่อมแซมอื่นๆ ภายในสำนักงาน - โรงงาน 2. ประสานงานกับสาขาและฝ่ายก่อสร้างเป็นหลักในการทำแผน PM ในอนาคต 3. บริหารงานภายในทีม 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 18,000 - 23,000
20 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและตกแต่งภายใน (Interior Designer)
1. เขียนแบบงานตกแต่งภายใน งานสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์บิลท์อินได้เป็นอย่างดี 2. ประสานงานกับ Supplier เพื่อตรวจสอบ Spec วัสดุที่จะใช้ในการออกแบบ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 3. นำเสนองานให้ทีมงาน หัวหน้างา...

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เริ่มต้น 18,000 - 23,000
20 ส.ค. 62
7 . Business Development Admin : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
1. รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกพัฒนาธุรกิจ 2. จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดเก็บเอกสารและไฟล์เอกสารอย่างเป็นระบบ

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 - 17,000
20 ส.ค. 62
8 . Receiving Officer : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ติดต่อประสานงานและติดตามข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร 2. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายและต่อรองเงื่อนไขการซื้อ 3. รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกจัดซื้อ 4. รับผิดชอบการเบิกใช้สินค้าในคลัง และลงบันท...

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 - 18,000
20 ส.ค. 62
9 . Marketing Officer : เจ้าหน้าที่การตลาด
1. Update ข้อมูลโฆษณาผ่าน Social Media, Facebook, Line@ หรือสื่อออนไลน์ทุกประเภทของบริษัท 2. ให้ข้อมูลรายละเอียด ตอบคำถาม ต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ ต่างๆและนำเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอ 3. ดูแลความเรีย...

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 - 17,000
20 ส.ค. 62
10 . Cost Supervisor : หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1.ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 2.ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย และมูลค่าต้นทุ...

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ