JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QC
1.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 2.ติดตาม,รายงานผลและจดบันทึกคุณภาพทั้งหมด 3.ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานควบคุมคุณภาพ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พี.ดี.เอส เชียงใหม่วิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสรางบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ