JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
1.ปฏิบัติงานตามใบสั่งการผลิต 2.สามารถใช้ Microsoft Word ,Excel ได้ 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 10,500
19 เม.ย. 62
2 . Human Resources Supervisor
•กำหนดนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน •ทบทวนโครงสร้างตำแหน่งงาน ทบทวนและวางแผนอัตรากำลังพล การสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ •ควบคุมและบริหารค่าจ้างเ...

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
19 เม.ย. 62
3 . Shop Manager
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในร้านฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และวัตถุประสงค์ของร้านฯ 2. ส่งเสริมและกระตุ้นยอดขายด้วยการบริการ 3. รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ทั้งหน้าร้านและในคล...

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
19 เม.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ